Tag Archives: gỗ thông và đặc tính

Đặc Tính Và Lợi Ích Của Gỗ Thông

Thông là một trong những loài cây quan trọng nhất về mặt thương mại bởi giá trị về gỗ và bột giấy trên toàn thế giới. Thông cũng là loại gỗ rừng trồng phổ biến nhất hành tinh, chiếm khoảng 70% diện tích rừng trồng trên trái đất. Cây Thông có tốc độ tăng trưởng… Read More »