Category Archives: Gỗ Nhóm 8

Gỗ Nhóm 8

Gỗ nhóm VIII

Gỗ nhóm VIII: Nhóm gỗ nhẹ, sức chịu lực rất kém, khả năng bị mối mọt cao như: Sung, Côi, Ba bét, Ba soi…    TT Tên Gỗ   Tên Quốc Tế Tên Địa Phương 1 Ba bét Mallotus cochinchinensis Lour 2 Ba soi Macaranga denticulata Muell-Arg 3 Bay thưa Sterculia thorelii Pierre 4 Bồ đề… Read More »