Category Archives: Gỗ Nhóm 3

Gỗ Nhóm 3

Bài viết tổng hợp về Gỗ Sao

Cây gỗ sao là cây như thế nào, có tốt không, thuốc nhóm mấy và có những loại nào ? Thư Viện Gỗ sẽ tổng hợp bài viết tổng thể về Gỗ Sao, những đặc tính sinh thái của cây sao, những loại gỗ sao trên thị trường, cách phân biệt các loại gỗ sao … Read More »

Gỗ nhóm III

Gỗ nhóm III: Thuộc nhóm gỗ nhẹ và mềm hơn, nhưng sức bền cao, độ dẻo dai lớn, sức chịu lực cao như: Sao đen, Chò chỉ, Huỷnh… Gỗ nhóm 3 bao gồm:    TT Tên gỗ  Tên Khoa Học  Tên Địa Phương 1 Bàng lang nước Lagerstroemia flos-reginae Retz 2 Bàng lang tía Lagerstroemia loudoni… Read More »