Category Archives: Gỗ Nhóm 5

Gỗ Nhóm 5

Gỗ nhóm V

Gỗ nhóm V: Nhóm gỗ trung bình, có tỷ trọng trung bình, dùng rộng rãi trong xây dựng, đóng đồ đạc như: Sồi Dẻ, Trám, Thông…   TT Tên gỗ Tên khoa học Tên địa phương 1 Bản xe Albizzia lucida Benth. 2 Bời lời giấy Litsea polyantha Juss. 3 Ca bu Pleurostylla opposita Merr.… Read More »