Category Archives: Gỗ Nhóm 2

Gỗ Nhóm 2

Bài viết tổng hợp về Gỗ Sao

Cây gỗ sao là cây như thế nào, có tốt không, thuốc nhóm mấy và có những loại nào ? Thư Viện Gỗ sẽ tổng hợp bài viết tổng thể về Gỗ Sao, những đặc tính sinh thái của cây sao, những loại gỗ sao trên thị trường, cách phân biệt các loại gỗ sao … Read More »

Gỗ Nhóm II

Gỗ Nhóm II: Nhóm gỗ nặng, cứng bao gồm các loài có tỷ trọng lớn, sức chịu lực cao như: Đinh, Lim, Nghiến, Táu, Sến… TT Tên gỗ Tên khoa học Tên địa phương 1 Căm xe Xylia dolabriformis Benth. 2 Da đá Xylia kerrii Craib et Hutchin 3 Dầu đen Dipterocarpus sp (Chưa xác… Read More »