Category Archives: Gỗ Nhóm 7

Gỗ Nhóm 7

Gỗ nhóm VII

Gỗ nhóm VII: Nhóm gỗ nhẹ, sức chịu lực kém, sức chống mối mọt thấp như: Côm, Sổ, Ngát, Vạng… NHÓM VII 1 Cao su Hevea brasiliensis Pohl 2 Cả lồ Caryodapnnopsis tonkinensis 3 Cám Parinarium aunamensis Hance 4 Choai Terminalia bellirica roxb Bàng nhút 5 Chân chim Vitex parviflora Juss 6 Côm lá bạc… Read More »