Tag Archives: Nhóm gỗ loại 3

Gỗ nhóm III

Gỗ nhóm III: Thuộc nhóm gỗ nhẹ và mềm hơn, nhưng sức bền cao, độ dẻo dai lớn, sức chịu lực cao như: Sao đen, Chò chỉ, Huỷnh… Gỗ nhóm 3 bao gồm:    TT Tên gỗ  Tên Khoa Học  Tên Địa Phương 1 Bàng lang nước Lagerstroemia flos-reginae Retz 2 Bàng lang tía Lagerstroemia loudoni… Read More »