Tag Archives: Gỗ pallet là gì ?

Gỗ pallet là gì ?

Gỗ pallet là gì? Nó như thế nào? Hiểu một cách đơn giản Pallet là kệ dùng để hàng hóa trong việc vận tải, kê nâng đỡ hàng hóa trong các container, sắp xếp hàng hóa theo các khối, chồng chất lên nhau…nó được kê với khối lượng bao nhiêu thì tùy thuộc vào trọng… Read More »