Tag Archives: go mun sừng

Gỗ mun có bao nhiêu loại ?

Gỗ Mun là loài đặc hữu của Việt Nam, tuy nhiên cũng có thể có tại Lào. Tại Việt Nam, đã phát hiện mun tại Hà Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Hòa Bình, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Khánh Hòa (các xã Cam Thịnh Đông và Cam Thịnh Tây thuộc Cam Ranh). Các loại gỗ… Read More »

Gỗ Mun Sừng

Gỗ Mun hay gỗ mun sừng là một loài thực vật thân gỗ trung bình thuộc họ Thị Cây gỗ Mun: có độ cao trung bình vào khoảng 7–18 m, đường kính đến 0,3 m hay hơn, cành nhánh nhẵn, tán rậm. Vỏ ngoài đen, nứt dọc nông. Gỗ Mun sừng thường mọc rải  rác hay thành từng… Read More »