Tag Archives: cách nhận biết gỗ mun sừng

Gỗ Mun Sừng

Gỗ Mun hay gỗ mun sừng là một loài thực vật thân gỗ trung bình thuộc họ Thị Cây gỗ Mun: có độ cao trung bình vào khoảng 7–18 m, đường kính đến 0,3 m hay hơn, cành nhánh nhẵn, tán rậm. Vỏ ngoài đen, nứt dọc nông. Gỗ Mun sừng thường mọc rải  rác hay thành từng… Read More »