Tag Archives: gỗ nhóm 6

Gỗ nhóm VI

Go nhóm VI: Nhóm gỗ nhẹ, sức chịu đựng kém, dễ bị mối mọt, dễ chế biến như: Rồng rồng, Kháo, Chẹo…    TT Tên Gỗ   Tên Khoa Học  Tên Địa Phương 1 Ba khía Cophepetalum wallichi Kurz 2 Bạch đàn chanh Eucalyptus citriodora Bailey 3 Bạch đàn đỏ Eucalyptus robusta Sm. 4 Bạch đàn… Read More »